Portfolio > Terra Firma

“Cousins”
“Cousins”
Flashe on panel
18” x 18”
2023